כל פעם מרגש מחדש

המוצרים שלנו

 תחבורה אישית חשמלית  מעוצבת קלה וחכמה

Slide thumbnail

בבטחון ויציבות לכל מקום

קורקינט חשמלי G3

 מוצרי הפרמיום של איזיבייק בהתאמה לפי מדינה 

חווית רכיבה נדירה

אופניים חשמליים Z1

אודות איזיבייק
מאז 2008 אנו בתחום הדו גלגלי חשמלי. העקרונות שמנחים אותנו לא הישתנו : אנחנו מאמינים במוצרים איכותיים. מצערים שלא ניתן לייצר מוצר אייכותי בזול. אנחנו מאמינים שכל דבר ניתן לשפר לכן אין סוף למאמצים שאנו משקיעים בשיפור . אנחנו לא רוצים להיות כמו כולם . השאיפה שלנו להיות בראש המחנה ולהוביל אותו . להוביל בשרות , להוביל באיכות להוביל ביחודיות ומעל הכל באמינות.
קרא עוד

הזמן שנשאר לסיום המבצע

2016/06/30 07:37:30

wpgform-debug.php::37::$_SERVER

Array
(
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [REQUEST_URI] => /
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /home/easybi8/public_html
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [DOCUMENT_ROOT] => /home/easybi8/public_html
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => x-gzip, gzip, deflate
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-us,en-gb,en;q=0.7,*;q=0.3
  [HTTP_HOST] => www.easybike.co.il
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
  [PATH] => /bin:/usr/bin
  [QUERY_STRING] => 
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [REMOTE_ADDR] => 54.80.212.195
  [REMOTE_PORT] => 59205
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [REQUEST_SCHEME] => http
  [SCRIPT_FILENAME] => /home/easybi8/public_html/index.php
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [SERVER_ADDR] => 70.39.248.227
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@easybike.co.il
  [SERVER_NAME] => www.easybike.co.il
  [SERVER_PORT] => 80
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.0
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [UNIQUE_ID] => V0YNJcYuUR8AAGMAWGwAAA3T
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1464208677.34
  [REQUEST_TIME] => 1464208677
  [argv] => Array
    (
    )

  [argc] => 0
)

wpgform-debug.php::39::$_ENV

Array
(
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /home/easybi8/public_html
  [CONTEXT_PREFIX] => 
  [DOCUMENT_ROOT] => /home/easybi8/public_html
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => x-gzip, gzip, deflate
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-us,en-gb,en;q=0.7,*;q=0.3
  [HTTP_HOST] => www.easybike.co.il
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
  [PATH] => /bin:/usr/bin
  [QUERY_STRING] => 
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [REMOTE_ADDR] => 54.80.212.195
  [REMOTE_PORT] => 59205
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [REQUEST_SCHEME] => http
  [REQUEST_URI] => /
  [SCRIPT_FILENAME] => /home/easybi8/public_html/index.php
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [SERVER_ADDR] => 70.39.248.227
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@easybike.co.il
  [SERVER_NAME] => www.easybike.co.il
  [SERVER_PORT] => 80
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.0
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [UNIQUE_ID] => V0YNJcYuUR8AAGMAWGwAAA3T
)

wpgform-debug.php::41::$_POST

Array
(
)

wpgform-debug.php::43::$_GET

Array
(
)

wpgform-debug.php::45::locale

he_IL
C

wpgform-debug.php::51::$wp_filter['init']

Array
(
  [0] => Array
    (
      [create_initial_post_types] => Array
        (
          [function] => create_initial_post_types
          [accepted_args] => 1
        )

      [create_initial_taxonomies] => Array
        (
          [function] => create_initial_taxonomies
          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea690000000004d014d4init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => SUPER_Forms Object
                (
                  [version] => 1.2.2.4
                  [common_i18n] => Array
                    (
                      [loading] => Loading...
                      [directions] => Array
                        (
                          [next] => Next
                          [prev] => Prev
                        )

                      [errors] => Array
                        (
                          [fields] => Array
                            (
                              [required] => Field is required!
                            )

                          [file_upload] => Array
                            (
                              [incorrect_file_extension] => Sorry, file extension is not allowed!
                            )

                        )

                    )

                  [calendar_i18n] => Array
                    (
                      [monthNames] => Array
                        (
                          [0] => January
                          [1] => February
                          [2] => March
                          [3] => April
                          [4] => May
                          [5] => June
                          [6] => July
                          [7] => August
                          [8] => September
                          [9] => October
                          [10] => November
                          [11] => December
                        )

                      [monthNamesShort] => Array
                        (
                          [0] => Jan
                          [1] => Feb
                          [2] => Mar
                          [3] => Apr
                          [4] => May
                          [5] => Jun
                          [6] => Jul
                          [7] => Aug
                          [8] => Sep
                          [9] => Oct
                          [10] => Nov
                          [11] => Dec
                        )

                      [dayNames] => Array
                        (
                          [0] => Sunday
                          [1] => Monday
                          [2] => Tuesday
                          [3] => Wednesday
                          [4] => Thursday
                          [5] => Friday
                          [6] => Saturday
                        )

                      [dayNamesShort] => Array
                        (
                          [0] => Sun
                          [1] => Mon
                          [2] => Tue
                          [3] => Wed
                          [4] => Thu
                          [5] => Fri
                          [6] => Sat
                        )

                      [dayNamesMin] => Array
                        (
                          [0] => Su
                          [1] => Mo
                          [2] => Tu
                          [3] => We
                          [4] => Th
                          [5] => Fr
                          [6] => Sa
                        )

                      [weekHeader] => Wk
                    )

                )

              [1] => init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [wc_taxonomy_metadata_wpdbfix] => Array
        (
          [function] => wc_taxonomy_metadata_wpdbfix
          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_AJAX::define_ajax] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_AJAX
              [1] => define_ajax
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea740000000004d014d4add_endpoint] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_API Object
                (
                  [server] => 
                  [authentication] => 
                )

              [1] => add_endpoint
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_Auth::add_endpoint] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Auth
              [1] => add_endpoint
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea6b0000000004d014d4init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WooCommerce Object
                (
                  [version] => 2.5.5
                  [session] => WC_Session_Handler Object
                    (
                      [_cookie:WC_Session_Handler:private] => wp_woocommerce_session_df121beceb6853f622899145e9eb3a0d
                      [_session_expiring:WC_Session_Handler:private] => 1464377877
                      [_session_expiration:WC_Session_Handler:private] => 1464381477
                      [_has_cookie:WC_Session_Handler:private] => 
                      [_table:WC_Session_Handler:private] => wp_woocommerce_sessions
                      [_customer_id:protected] => 5c63b8b81d3fcbb4cb28f47d23c4fe91
                      [_data:protected] => Array
                        (
                        )

                      [_dirty:protected] => 
                    )

                  [query] => WC_Query Object
                    (
                      [query_vars] => Array
                        (
                          [order-pay] => order-pay
                          [order-received] => order-received
                          [view-order] => view-order
                          [edit-account] => edit-account
                          [edit-address] => edit-address
                          [lost-password] => lost-password
                          [customer-logout] => customer-logout
                          [add-payment-method] => add-payment-method
                        )

                      [unfiltered_product_ids] => Array
                        (
                        )

                      [filtered_product_ids] => Array
                        (
                        )

                      [filtered_product_ids_for_taxonomy] => Array
                        (
                        )

                      [post__in] => Array
                        (
                        )

                      [meta_query] => 
                      [layered_nav_post__in] => Array
                        (
                        )

                      [layered_nav_product_ids] => Array
                        (
                        )

                    )

                  [product_factory] => WC_Product_Factory Object
                    (
                    )

                  [countries] => WC_Countries Object
                    (
                      [locale] => 
                      [address_formats] => 
                    )

                  [integrations] => WC_Integrations Object
                    (
                      [integrations] => Array
                        (
                        )

                    )

                  [cart] => WC_Cart Object
                    (
                      [cart_contents] => Array
                        (
                        )

                      [removed_cart_contents] => Array
                        (
                        )

                      [applied_coupons] => Array
                        (
                        )

                      [coupon_discount_amounts] => Array
                        (
                        )

                      [coupon_discount_tax_amounts] => Array
                        (
                        )

                      [coupon_applied_count] => Array
                        (
                        )

                      [coupons] => Array
                        (
                        )

                      [cart_contents_total] => 
                      [total] => 
                      [subtotal] => 
                      [subtotal_ex_tax] => 
                      [tax_total] => 
                      [taxes] => 
                      [shipping_taxes] => 
                      [discount_cart] => 
                      [discount_cart_tax] => 
                      [fee_total] => 
                      [shipping_total] => 
                      [shipping_tax_total] => 
                      [cart_session_data] => Array
                        (
                          [cart_contents_total] => 0
                          [total] => 0
                          [subtotal] => 0
                          [subtotal_ex_tax] => 0
                          [tax_total] => 0
                          [taxes] => Array
                            (
                            )

                          [shipping_taxes] => Array
                            (
                            )

                          [discount_cart] => 0
                          [discount_cart_tax] => 0
                          [shipping_total] => 0
                          [shipping_tax_total] => 0
                          [coupon_discount_amounts] => Array
                            (
                            )

                          [coupon_discount_tax_amounts] => Array
                            (
                            )

                          [fee_total] => 0
                          [fees] => Array
                            (
                            )

                        )

                      [fees] => Array
                        (
                        )

                      [prices_include_tax] => 
                      [round_at_subtotal] => 1
                      [tax_display_cart] => excl
                      [dp] => 2
                      [display_totals_ex_tax] => 1
                      [display_cart_ex_tax] => 1
                    )

                  [customer] => WC_Customer Object
                    (
                      [_data:protected] => Array
                        (
                          [postcode] => 
                          [city] => 
                          [address_1] => 
                          [address_2] => 
                          [state] => 
                          [country] => US
                          [shipping_postcode] => 
                          [shipping_city] => 
                          [shipping_address_1] => 
                          [shipping_address_2] => 
                          [shipping_state] => 
                          [shipping_country] => US
                          [is_vat_exempt] => 
                          [calculated_shipping] => 
                        )

                      [_changed:WC_Customer:private] => 
                    )

                  [order_factory] => WC_Order_Factory Object
                    (
                    )

                  [api] => WC_API Object
                    (
                      [server] => 
                      [authentication] => 
                    )

                )

              [1] => init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [wpgform_debug] => Array
        (
          [function] => wpgform_debug
          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae9180000000004d014d4init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => YITH_WCWL_Init Object
                (
                  [rules] => Array
                    (
                      [add_to_wishlist] => .woocommerce a.add_to_wishlist.button.alt
                      [add_to_wishlist_hover] => .woocommerce a.add_to_wishlist.button.alt:hover
                      [add_to_cart] => .woocommerce .wishlist_table a.add_to_cart.button.alt
                      [add_to_cart_hover] => .woocommerce .wishlist_table a.add_to_cart.button.alt:hover
                      [button_style_1] => .woocommerce a.button.ask-an-estimate-button,
                      .woocommerce .hidden-title-form button,
                      .yith-wcwl-wishlist-new .create-wishlist-button,
                      .wishlist_manage_table tfoot button.submit-wishlist-changes,
                      .yith-wcwl-wishlist-search-form button.wishlist-search-button
                      [button_style_1_hover] => .woocommerce a.button.ask-an-estimate-button:hover,
                      .woocommerce .hidden-title-form button:hover,
                      .yith-wcwl-wishlist-new .create-wishlist-button:hover,
                      .wishlist_manage_table tfoot button.submit-wishlist-changes:hover,
                      .yith-wcwl-wishlist-search-form button.wishlist-search-button:hover
                      [button_style_2] => .woocommerce .wishlist-title a.show-title-form,
                      .woocommerce .hidden-title-form a.hide-title-form,
                      .wishlist_manage_table tfoot a.create-new-wishlist
                      [button_style_2_hover] => .woocommerce .wishlist-title a.show-title-form:hover,
                      .woocommerce .hidden-title-form a.hide-title-form:hover,
                      .wishlist_manage_table tfoot a.create-new-wishlist:hover
                      [wishlist_table] => .woocommerce table.shop_table.wishlist_table
                      [headers] => .wishlist_table thead,
                      .wishlist_table tfoot,
                      .yith-wcwl-wishlist-new,
                      .yith-wcwl-wishlist-search-form,
                      .widget_yith-wcwl-lists ul.dropdown li.current a,
                      .widget_yith-wcwl-lists ul.dropdown li a:hover,
                      .selectBox-dropdown-menu.selectBox-options li.selectBox-selected a,
                      .selectBox-dropdown-menu.selectBox-options li.selectBox-hover a
                    )

                  [colors_options] => Array
                    (
                      [add_to_wishlist] => Array
                        (
                          [background] => #333333
                          [color] => #FFFFFF
                          [border_color] => #333333
                        )

                      [add_to_wishlist_hover] => Array
                        (
                          [background] => #4F4F4F
                          [color] => #FFFFFF
                          [border_color] => #4F4F4F
                        )

                      [add_to_cart] => Array
                        (
                          [background] => #333333
                          [color] => #FFFFFF
                          [border_color] => #333333
                        )

                      [add_to_cart_hover] => Array
                        (
                          [background] => #4F4F4F
                          [color] => #FFFFFF
                          [border_color] => #4F4F4F
                        )

                      [button_style_1] => Array
                        (
                          [background] => #333333
                          [color] => #FFFFFF
                          [border_color] => #333333
                        )

                      [button_style_1_hover] => Array
                        (
                          [background] => #4F4F4F
                          [color] => #FFFFFF
                          [border_color] => #4F4F4F
                        )

                      [button_style_2] => Array
                        (
                          [background] => #FFFFFF
                          [color] => #858484
                          [border_color] => #c6c6c6
                        )

                      [button_style_2_hover] => Array
                        (
                          [background] => #4F4F4F
                          [color] => #FFFFFF
                          [border_color] => #4F4F4F
                        )

                      [wishlist_table] => Array
                        (
                          [background] => #FFFFFF
                          [color] => #6d6c6c
                          [border_color] => #FFFFFF
                        )

                      [headers] => Array
                        (
                          [background] => #F4F4F4
                        )

                    )

                  [version] => 2.0.15
                  [db_version] => 2.0.0
                  [_positions:YITH_WCWL_Init:private] => Array
                    (
                      [add-to-cart] => Array
                        (
                          [hook] => woocommerce_single_product_summary
                          [priority] => 31
                        )

                      [thumbnails] => Array
                        (
                          [hook] => woocommerce_product_thumbnails
                          [priority] => 21
                        )

                      [summary] => Array
                        (
                          [hook] => woocommerce_after_single_product_summary
                          [priority] => 11
                        )

                    )

                  [_yith_wcwl_install:YITH_WCWL_Init:private] => YITH_WCWL_Install Object
                    (
                      [_table_items:YITH_WCWL_Install:private] => wp_yith_wcwl
                      [_table_wishlists:YITH_WCWL_Install:private] => wp_yith_wcwl_lists
                    )

                )

              [1] => init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae9310000000004d014d4add_rewrite_rules] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => YITH_WCWL Object
                (
                  [errors] => 
                  [last_operation_token] => 
                  [details] => Array
                    (
                    )

                  [messages] => 
                  [wcwl_init] => YITH_WCWL_Init Object
                    (
                      [rules] => Array
                        (
                          [add_to_wishlist] => .woocommerce a.add_to_wishlist.button.alt
                          [add_to_wishlist_hover] => .woocommerce a.add_to_wishlist.button.alt:hover
                          [add_to_cart] => .woocommerce .wishlist_table a.add_to_cart.button.alt
                          [add_to_cart_hover] => .woocommerce .wishlist_table a.add_to_cart.button.alt:hover
                          [button_style_1] => .woocommerce a.button.ask-an-estimate-button,
                      .woocommerce .hidden-title-form button,
                      .yith-wcwl-wishlist-new .create-wishlist-button,
                      .wishlist_manage_table tfoot button.submit-wishlist-changes,
                      .yith-wcwl-wishlist-search-form button.wishlist-search-button
                          [button_style_1_hover] => .woocommerce a.button.ask-an-estimate-button:hover,
                      .woocommerce .hidden-title-form button:hover,
                      .yith-wcwl-wishlist-new .create-wishlist-button:hover,
                      .wishlist_manage_table tfoot button.submit-wishlist-changes:hover,
                      .yith-wcwl-wishlist-search-form button.wishlist-search-button:hover
                          [button_style_2] => .woocommerce .wishlist-title a.show-title-form,
                      .woocommerce .hidden-title-form a.hide-title-form,
                      .wishlist_manage_table tfoot a.create-new-wishlist
                          [button_style_2_hover] => .woocommerce .wishlist-title a.show-title-form:hover,
                      .woocommerce .hidden-title-form a.hide-title-form:hover,
                      .wishlist_manage_table tfoot a.create-new-wishlist:hover
                          [wishlist_table] => .woocommerce table.shop_table.wishlist_table
                          [headers] => .wishlist_table thead,
                      .wishlist_table tfoot,
                      .yith-wcwl-wishlist-new,
                      .yith-wcwl-wishlist-search-form,
                      .widget_yith-wcwl-lists ul.dropdown li.current a,
                      .widget_yith-wcwl-lists ul.dropdown li a:hover,
                      .selectBox-dropdown-menu.selectBox-options li.selectBox-selected a,
                      .selectBox-dropdown-menu.selectBox-options li.selectBox-hover a
                        )

                      [colors_options] => Array
                        (
                          [add_to_wishlist] => Array
                            (
                              [background] => #333333
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #333333
                            )

                          [add_to_wishlist_hover] => Array
                            (
                              [background] => #4F4F4F
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #4F4F4F
                            )

                          [add_to_cart] => Array
                            (
                              [background] => #333333
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #333333
                            )

                          [add_to_cart_hover] => Array
                            (
                              [background] => #4F4F4F
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #4F4F4F
                            )

                          [button_style_1] => Array
                            (
                              [background] => #333333
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #333333
                            )

                          [button_style_1_hover] => Array
                            (
                              [background] => #4F4F4F
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #4F4F4F
                            )

                          [button_style_2] => Array
                            (
                              [background] => #FFFFFF
                              [color] => #858484
                              [border_color] => #c6c6c6
                            )

                          [button_style_2_hover] => Array
                            (
                              [background] => #4F4F4F
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #4F4F4F
                            )

                          [wishlist_table] => Array
                            (
                              [background] => #FFFFFF
                              [color] => #6d6c6c
                              [border_color] => #FFFFFF
                            )

                          [headers] => Array
                            (
                              [background] => #F4F4F4
                            )

                        )

                      [version] => 2.0.15
                      [db_version] => 2.0.0
                      [_positions:YITH_WCWL_Init:private] => Array
                        (
                          [add-to-cart] => Array
                            (
                              [hook] => woocommerce_single_product_summary
                              [priority] => 31
                            )

                          [thumbnails] => Array
                            (
                              [hook] => woocommerce_product_thumbnails
                              [priority] => 21
                            )

                          [summary] => Array
                            (
                              [hook] => woocommerce_after_single_product_summary
                              [priority] => 11
                            )

                        )

                      [_yith_wcwl_install:YITH_WCWL_Init:private] => YITH_WCWL_Install Object
                        (
                          [_table_items:YITH_WCWL_Install:private] => wp_yith_wcwl
                          [_table_wishlists:YITH_WCWL_Install:private] => wp_yith_wcwl_lists
                        )

                    )

                )

              [1] => add_rewrite_rules
            )

          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [wp_widgets_init] => Array
        (
          [function] => wp_widgets_init
          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea890000000004d014d4referer_session] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => maincontroller Object
                (
                )

              [1] => referer_session
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea700000000004d014d4register_scripts] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WYSIJA_help_front Object
                (
                  [controller] => 
                )

              [1] => register_scripts
            )

          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [5] => Array
    (
      [smilies_init] => Array
        (
          [function] => smilies_init
          [accepted_args] => 1
        )

      [SUPER_Post_Types::register_post_types] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => SUPER_Post_Types
              [1] => register_post_types
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_Install::check_version] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Install
              [1] => check_version
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_Post_types::register_taxonomies] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Post_types
              [1] => register_taxonomies
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_Post_types::register_post_types] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Post_types
              [1] => register_post_types
            )

          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [9] => Array
    (
      [0000000049caea9f0000000004d014d4init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Vc_Manager Object
                (
                  [mode:Vc_Manager:private] => none
                  [is_as_theme:Vc_Manager:private] => 
                  [is_network_plugin:Vc_Manager:private] => 
                  [paths:Vc_Manager:private] => Array
                    (
                      [APP_ROOT] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer
                      [WP_ROOT] => /home/easybi8/public_html/
                      [APP_DIR] => js_composer
                      [CONFIG_DIR] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer/config
                      [ASSETS_DIR] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer/assets
                      [ASSETS_DIR_NAME] => assets
                      [AUTOLOAD_DIR] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/autoload
                      [CORE_DIR] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core
                      [HELPERS_DIR] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/helpers
                      [SHORTCODES_DIR] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/shortcodes
                      [SETTINGS_DIR] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/settings
                      [TEMPLATES_DIR] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/templates
                      [EDITORS_DIR] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors
                      [PARAMS_DIR] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/params
                      [UPDATERS_DIR] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/updaters
                      [VENDORS_DIR] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/vendors
                    )

                  [editor_default_post_types:Vc_Manager:private] => Array
                    (
                      [0] => page
                    )

                  [custom_user_templates_dir:Vc_Manager:private] => 
                  [disable_updater:Vc_Manager:private] => 
                  [factory:Vc_Manager:private] => Array
                    (
                      [mapper] => Vc_Mapper Object
                        (
                          [init_activity:protected] => Array
                            (
                              [0] => Array
                                (
                                  [0] => mapper
                                  [1] => map
                                  [2] => Array
                                    (
                                      [tag] => masterslider_pb
                                      [attributes] => Array
                                        (
                                          [name] => Master Slider
                                          [base] => masterslider_pb
                                          [class] => 
                                          [controls] => full
                                          [icon] => icon-vc-msslider-el
                                          [category] => Content
                                          [description] => Add Master Slider
                                          [params] => Array
                                            (
                                              [0] => Array
                                                (
                                                  [type] => textfield
                                                  [heading] => Title 
                                                  [param_name] => title
                                                  [value] => 
                                                  [description] => What text use as slider title. Leave blank if no title is needed
                                                )

                                              [1] => Array
                                                (
                                                  [type] => dropdown
                                                  [heading] => Master Slider
                                                  [param_name] => alias
                                                  [value] => Array
                                                    (
                                                      [Select slider] => 
                                                      [home_G3] => ms-26-1
                                                      [home] => ms-26
                                                      [Home-Z1] => ms-25
                                                      [Home-G3] => ms-24
                                                      [Showcase] => 
                                                      [G3] => ms-22
                                                      [Home top page] => ms-7
                                                    )

                                                  [description] => Select slider from list
                                                )

                                              [2] => Array
                                                (
                                                  [type] => textfield
                                                  [heading] => Extra CSS Class Name
                                                  [param_name] => class
                                                  [value] => 
                                                  [description] => If you wish to style particular element differently, then use this field to add a class name and then refer to it in your css file.
                                                )

                                            )

                                        )

                                    )

                                )

                            )

                          [element_activities:protected] => Array
                            (
                            )

                          [hasAccess:protected] => Array
                            (
                            )

                          [checkForAccess:protected] => 1
                        )

                    )

                  [components_manifest:Vc_Manager:private] => components.json
                  [plugin_name:Vc_Manager:private] => js_composer/js_composer.php
                  [current_user_access:Vc_Manager:private] => 
                  [role_access:Vc_Manager:private] => 
                  [editor_post_types] => 
                )

              [1] => init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_Post_types::register_post_status] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Post_types
              [1] => register_post_status
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [WJ_Upgrade::hook] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WJ_Upgrade
              [1] => hook
            )

          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [10] => Array
    (
      [wp_cron] => Array
        (
          [function] => wp_cron
          [accepted_args] => 1
        )

      [_show_post_preview] => Array
        (
          [function] => _show_post_preview
          [accepted_args] => 1
        )

      [rest_api_init] => Array
        (
          [function] => rest_api_init
          [accepted_args] => 1
        )

      [kses_init] => Array
        (
          [function] => kses_init
          [accepted_args] => 1
        )

      [wp_schedule_update_checks] => Array
        (
          [function] => wp_schedule_update_checks
          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea870000000004d014d4load_vc_translation] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_VC_Addons Object
                (
                  [paths] => Array
                    (
                      [path] => /home/easybi8/public_html/wp-content/uploads/2016/05
                      [url] => http://www.easybike.co.il/wp-content/uploads/2016/05
                      [subdir] => /2016/05
                      [basedir] => /home/easybi8/public_html/wp-content/uploads
                      [baseurl] => http://www.easybike.co.il/wp-content/uploads
                      [error] => 
                      [fonts] => smile_fonts
                      [fonturl] => http://www.easybike.co.il/wp-content/uploads/smile_fonts
                    )

                  [module_dir] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/modules/
                  [params_dir] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/params/
                  [assets_js] => http://www.easybike.co.il/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/js/
                  [assets_css] => http://www.easybike.co.il/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/assets/css/
                  [admin_js] => http://www.easybike.co.il/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/js/
                  [admin_css] => http://www.easybike.co.il/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/css/
                  [vc_template_dir] => /home/easybi8/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/vc_templates/
                  [vc_dest_dir] => /home/easybi8/public_html/wp-content/themes/porto/vc_templates/
                )

              [1] => load_vc_translation
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [Akismet::init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Akismet
              [1] => init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea890000000004d014d4front_head] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => maincontroller Object
                (
                )

              [1] => front_head
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea890000000004d014d4parse_standalone_request] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => maincontroller Object
                (
                )

              [1] => parse_standalone_request
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea890000000004d014d4arfafterinstall_front] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => maincontroller Object
                (
                )

              [1] => arfafterinstall_front
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea890000000004d014d4arf_export_form_data] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => maincontroller Object
                (
                )

              [1] => arf_export_form_data
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea8a0000000004d014d4register_scripts] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => arrecordcontroller Object
                (
                )

              [1] => register_scripts
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea900000000004d014d4ARFintegrateWithVC] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => ARForms_VCExtendArp Object
                (
                  [is_arforms_vdextend] => 0
                )

              [1] => ARFintegrateWithVC
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea900000000004d014d4ArfCallmyFunction] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => ARForms_VCExtendArp Object
                (
                  [is_arforms_vdextend] => 0
                )

              [1] => ArfCallmyFunction
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [wpcf7_init] => Array
        (
          [function] => wpcf7_init
          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea9d0000000004d014d4_ajax_notification_nonce] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Envato_WP_Toolkit Object
                (
                  [protected_api:protected] => 
                  [ajax_notification_nonce:protected] => 
                )

              [1] => _ajax_notification_nonce
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [formcraft3_check] => Array
        (
          [function] => formcraft3_check
          [accepted_args] => 1
        )

      [JetpackTracking::track_jetpack_usage] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => JetpackTracking
              [1] => track_jetpack_usage
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [Jetpack::init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Jetpack
              [1] => init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [vc_grid_item_editor_create_post_type] => Array
        (
          [function] => vc_grid_item_editor_create_post_type
          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea990000000004d014d4init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Master_Slider Object
                (
                  [plugin_slug:protected] => masterslider
                  [admin] => 
                )

              [1] => init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [woofp_init] => Array
        (
          [function] => woofp_init
          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea6d0000000004d014d4addBlockContentType] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => PortoContentTypesClass Object
                (
                )

              [1] => addBlockContentType
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea6d0000000004d014d4addFaqContentType] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => PortoContentTypesClass Object
                (
                )

              [1] => addFaqContentType
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea6d0000000004d014d4addMemberContentType] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => PortoContentTypesClass Object
                (
                )

              [1] => addMemberContentType
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea6d0000000004d014d4addPortfolioContentType] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => PortoContentTypesClass Object
                (
                )

              [1] => addPortfolioContentType
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea6c0000000004d014d4initPlugin] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => PortoShortcodesClass Object
                (
                  [shortcodes:PortoShortcodesClass:private] => Array
                    (
                      [0] => porto_block
                      [1] => porto_container
                      [2] => porto_animation
                      [3] => porto_testimonial
                      [4] => porto_content_box
                      [5] => porto_history
                      [6] => porto_grid_container
                      [7] => porto_grid_item
                      [8] => porto_links_block
                      [9] => porto_links_item
                      [10] => porto_recent_posts
                      [11] => porto_recent_portfolios
                      [12] => porto_recent_members
                      [13] => porto_blog
                      [14] => porto_portfolios
                      [15] => porto_faqs
                      [16] => porto_members
                      [17] => porto_concept
                      [18] => porto_map_section
                      [19] => porto_section
                      [20] => porto_toggles
                      [21] => porto_blockquote
                      [22] => porto_tooltip
                      [23] => porto_popover
                      [24] => porto_price_boxes
                      [25] => porto_price_box
                      [26] => porto_sort_filters
                      [27] => porto_sort_filter
                      [28] => porto_sort_container
                      [29] => porto_sort_item
                      [30] => porto_preview_image
                      [31] => porto_sticky
                      [32] => porto_sticky_nav
                      [33] => porto_sticky_nav_link
                    )

                  [woo_shortcodes:PortoShortcodesClass:private] => Array
                    (
                      [0] => porto_recent_products
                      [1] => porto_featured_products
                      [2] => porto_sale_products
                      [3] => porto_best_selling_products
                      [4] => porto_top_rated_products
                      [5] => porto_products
                      [6] => porto_product_category
                      [7] => porto_product_attribute
                      [8] => porto_product
                      [9] => porto_product_categories
                      [10] => porto_widget_woo_products
                      [11] => porto_widget_woo_top_rated_products
                      [12] => porto_widget_woo_recently_viewed
                      [13] => porto_widget_woo_recent_reviews
                      [14] => porto_widget_woo_product_tags
                    )

                )

              [1] => initPlugin
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea6f0000000004d014d4initPlugin] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => PortoWidgetsClass Object
                (
                  [widgets:PortoWidgetsClass:private] => Array
                    (
                      [0] => block
                      [1] => recent_posts
                      [2] => recent_portfolios
                      [3] => twitter_tweets
                      [4] => contact_info
                      [5] => follow_us
                    )

                )

              [1] => initPlugin
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [RegenerateThumbnails] => Array
        (
          [function] => RegenerateThumbnails
          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea690000000004d014d4register_shortcodes] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => SUPER_Forms Object
                (
                  [version] => 1.2.2.4
                  [common_i18n] => Array
                    (
                      [loading] => Loading...
                      [directions] => Array
                        (
                          [next] => Next
                          [prev] => Prev
                        )

                      [errors] => Array
                        (
                          [fields] => Array
                            (
                              [required] => Field is required!
                            )

                          [file_upload] => Array
                            (
                              [incorrect_file_extension] => Sorry, file extension is not allowed!
                            )

                        )

                    )

                  [calendar_i18n] => Array
                    (
                      [monthNames] => Array
                        (
                          [0] => January
                          [1] => February
                          [2] => March
                          [3] => April
                          [4] => May
                          [5] => June
                          [6] => July
                          [7] => August
                          [8] => September
                          [9] => October
                          [10] => November
                          [11] => December
                        )

                      [monthNamesShort] => Array
                        (
                          [0] => Jan
                          [1] => Feb
                          [2] => Mar
                          [3] => Apr
                          [4] => May
                          [5] => Jun
                          [6] => Jul
                          [7] => Aug
                          [8] => Sep
                          [9] => Oct
                          [10] => Nov
                          [11] => Dec
                        )

                      [dayNames] => Array
                        (
                          [0] => Sunday
                          [1] => Monday
                          [2] => Tuesday
                          [3] => Wednesday
                          [4] => Thursday
                          [5] => Friday
                          [6] => Saturday
                        )

                      [dayNamesShort] => Array
                        (
                          [0] => Sun
                          [1] => Mon
                          [2] => Tue
                          [3] => Wed
                          [4] => Thu
                          [5] => Fri
                          [6] => Sat
                        )

                      [dayNamesMin] => Array
                        (
                          [0] => Su
                          [1] => Mo
                          [2] => Tu
                          [3] => We
                          [4] => Th
                          [5] => Fr
                          [6] => Sa
                        )

                      [weekHeader] => Wk
                    )

                )

              [1] => register_shortcodes
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [TablePress::run] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => TablePress
              [1] => run
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [woocommerce_legacy_paypal_ipn] => Array
        (
          [function] => woocommerce_legacy_paypal_ipn
          [accepted_args] => 1
        )

      [wc_fix_rewrite_rules_init] => Array
        (
          [function] => wc_fix_rewrite_rules_init
          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea750000000004d014d4add_endpoints] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Query Object
                (
                  [query_vars] => Array
                    (
                      [order-pay] => order-pay
                      [order-received] => order-received
                      [view-order] => view-order
                      [edit-account] => edit-account
                      [edit-address] => edit-address
                      [lost-password] => lost-password
                      [customer-logout] => customer-logout
                      [add-payment-method] => add-payment-method
                    )

                  [unfiltered_product_ids] => Array
                    (
                    )

                  [filtered_product_ids] => Array
                    (
                    )

                  [filtered_product_ids_for_taxonomy] => Array
                    (
                    )

                  [post__in] => Array
                    (
                    )

                  [meta_query] => 
                  [layered_nav_post__in] => Array
                    (
                    )

                  [layered_nav_product_ids] => Array
                    (
                    )

                )

              [1] => add_endpoints
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea750000000004d014d4layered_nav_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Query Object
                (
                  [query_vars] => Array
                    (
                      [order-pay] => order-pay
                      [order-received] => order-received
                      [view-order] => view-order
                      [edit-account] => edit-account
                      [edit-address] => edit-address
                      [lost-password] => lost-password
                      [customer-logout] => customer-logout
                      [add-payment-method] => add-payment-method
                    )

                  [unfiltered_product_ids] => Array
                    (
                    )

                  [filtered_product_ids] => Array
                    (
                    )

                  [filtered_product_ids_for_taxonomy] => Array
                    (
                    )

                  [post__in] => Array
                    (
                    )

                  [meta_query] => 
                  [layered_nav_post__in] => Array
                    (
                    )

                  [layered_nav_product_ids] => Array
                    (
                    )

                )

              [1] => layered_nav_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049caea750000000004d014d4price_filter_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Query Object
                (
                  [query_vars] => Array
                    (
                      [order-pay] => order-pay
                      [order-received] => order-received
                      [view-order] => view-order
                      [edit-account] => edit-account
                      [edit-address] => edit-address
                      [lost-password] => lost-password
                      [customer-logout] => customer-logout
                      [add-payment-method] => add-payment-method
                    )

                  [unfiltered_product_ids] => Array
                    (
                    )

                  [filtered_product_ids] => Array
                    (
                    )

                  [filtered_product_ids_for_taxonomy] => Array
                    (
                    )

                  [post__in] => Array
                    (
                    )

                  [meta_query] => 
                  [layered_nav_post__in] => Array
                    (
                    )

                  [layered_nav_product_ids] => Array
                    (
                    )

                )

              [1] => price_filter_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_Post_types::support_jetpack_omnisearch] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Post_types
              [1] => support_jetpack_omnisearch
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_Shortcodes::init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Shortcodes
              [1] => init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_Emails::init_transactional_emails] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Emails
              [1] => init_transactional_emails
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [wpGForm::ProcessGoogleForm] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => wpGForm
              [1] => ProcessGoogleForm
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [wpgform_register_post_types] => Array
        (
          [function] => wpgform_register_post_types
          [accepted_args] => 1
        )

      [wpgform_init] => Array
        (
          [function] => wpgform_init
          [accepted_args] => 1
        )

      [WYSIJA::load_lang_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WYSIJA
              [1] => load_lang_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [WYSIJA::create_post_type] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WYSIJA
              [1] => create_post_type
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae9310000000004d014d4add_to_wishlist] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => YITH_WCWL Object
                (
                  [errors] => 
                  [last_operation_token] => 
                  [details] => Array
                    (
                    )

                  [messages] => 
                  [wcwl_init] => YITH_WCWL_Init Object
                    (
                      [rules] => Array
                        (
                          [add_to_wishlist] => .woocommerce a.add_to_wishlist.button.alt
                          [add_to_wishlist_hover] => .woocommerce a.add_to_wishlist.button.alt:hover
                          [add_to_cart] => .woocommerce .wishlist_table a.add_to_cart.button.alt
                          [add_to_cart_hover] => .woocommerce .wishlist_table a.add_to_cart.button.alt:hover
                          [button_style_1] => .woocommerce a.button.ask-an-estimate-button,
                      .woocommerce .hidden-title-form button,
                      .yith-wcwl-wishlist-new .create-wishlist-button,
                      .wishlist_manage_table tfoot button.submit-wishlist-changes,
                      .yith-wcwl-wishlist-search-form button.wishlist-search-button
                          [button_style_1_hover] => .woocommerce a.button.ask-an-estimate-button:hover,
                      .woocommerce .hidden-title-form button:hover,
                      .yith-wcwl-wishlist-new .create-wishlist-button:hover,
                      .wishlist_manage_table tfoot button.submit-wishlist-changes:hover,
                      .yith-wcwl-wishlist-search-form button.wishlist-search-button:hover
                          [button_style_2] => .woocommerce .wishlist-title a.show-title-form,
                      .woocommerce .hidden-title-form a.hide-title-form,
                      .wishlist_manage_table tfoot a.create-new-wishlist
                          [button_style_2_hover] => .woocommerce .wishlist-title a.show-title-form:hover,
                      .woocommerce .hidden-title-form a.hide-title-form:hover,
                      .wishlist_manage_table tfoot a.create-new-wishlist:hover
                          [wishlist_table] => .woocommerce table.shop_table.wishlist_table
                          [headers] => .wishlist_table thead,
                      .wishlist_table tfoot,
                      .yith-wcwl-wishlist-new,
                      .yith-wcwl-wishlist-search-form,
                      .widget_yith-wcwl-lists ul.dropdown li.current a,
                      .widget_yith-wcwl-lists ul.dropdown li a:hover,
                      .selectBox-dropdown-menu.selectBox-options li.selectBox-selected a,
                      .selectBox-dropdown-menu.selectBox-options li.selectBox-hover a
                        )

                      [colors_options] => Array
                        (
                          [add_to_wishlist] => Array
                            (
                              [background] => #333333
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #333333
                            )

                          [add_to_wishlist_hover] => Array
                            (
                              [background] => #4F4F4F
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #4F4F4F
                            )

                          [add_to_cart] => Array
                            (
                              [background] => #333333
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #333333
                            )

                          [add_to_cart_hover] => Array
                            (
                              [background] => #4F4F4F
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #4F4F4F
                            )

                          [button_style_1] => Array
                            (
                              [background] => #333333
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #333333
                            )

                          [button_style_1_hover] => Array
                            (
                              [background] => #4F4F4F
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #4F4F4F
                            )

                          [button_style_2] => Array
                            (
                              [background] => #FFFFFF
                              [color] => #858484
                              [border_color] => #c6c6c6
                            )

                          [button_style_2_hover] => Array
                            (
                              [background] => #4F4F4F
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #4F4F4F
                            )

                          [wishlist_table] => Array
                            (
                              [background] => #FFFFFF
                              [color] => #6d6c6c
                              [border_color] => #FFFFFF
                            )

                          [headers] => Array
                            (
                              [background] => #F4F4F4
                            )

                        )

                      [version] => 2.0.15
                      [db_version] => 2.0.0
                      [_positions:YITH_WCWL_Init:private] => Array
                        (
                          [add-to-cart] => Array
                            (
                              [hook] => woocommerce_single_product_summary
                              [priority] => 31
                            )

                          [thumbnails] => Array
                            (
                              [hook] => woocommerce_product_thumbnails
                              [priority] => 21
                            )

                          [summary] => Array
                            (
                              [hook] => woocommerce_after_single_product_summary
                              [priority] => 11
                            )

                        )

                      [_yith_wcwl_install:YITH_WCWL_Init:private] => YITH_WCWL_Install Object
                        (
                          [_table_items:YITH_WCWL_Install:private] => wp_yith_wcwl
                          [_table_wishlists:YITH_WCWL_Install:private] => wp_yith_wcwl_lists
                        )

                    )

                )

              [1] => add_to_wishlist
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae9310000000004d014d4remove_from_wishlist] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => YITH_WCWL Object
                (
                  [errors] => 
                  [last_operation_token] => 
                  [details] => Array
                    (
                    )

                  [messages] => 
                  [wcwl_init] => YITH_WCWL_Init Object
                    (
                      [rules] => Array
                        (
                          [add_to_wishlist] => .woocommerce a.add_to_wishlist.button.alt
                          [add_to_wishlist_hover] => .woocommerce a.add_to_wishlist.button.alt:hover
                          [add_to_cart] => .woocommerce .wishlist_table a.add_to_cart.button.alt
                          [add_to_cart_hover] => .woocommerce .wishlist_table a.add_to_cart.button.alt:hover
                          [button_style_1] => .woocommerce a.button.ask-an-estimate-button,
                      .woocommerce .hidden-title-form button,
                      .yith-wcwl-wishlist-new .create-wishlist-button,
                      .wishlist_manage_table tfoot button.submit-wishlist-changes,
                      .yith-wcwl-wishlist-search-form button.wishlist-search-button
                          [button_style_1_hover] => .woocommerce a.button.ask-an-estimate-button:hover,
                      .woocommerce .hidden-title-form button:hover,
                      .yith-wcwl-wishlist-new .create-wishlist-button:hover,
                      .wishlist_manage_table tfoot button.submit-wishlist-changes:hover,
                      .yith-wcwl-wishlist-search-form button.wishlist-search-button:hover
                          [button_style_2] => .woocommerce .wishlist-title a.show-title-form,
                      .woocommerce .hidden-title-form a.hide-title-form,
                      .wishlist_manage_table tfoot a.create-new-wishlist
                          [button_style_2_hover] => .woocommerce .wishlist-title a.show-title-form:hover,
                      .woocommerce .hidden-title-form a.hide-title-form:hover,
                      .wishlist_manage_table tfoot a.create-new-wishlist:hover
                          [wishlist_table] => .woocommerce table.shop_table.wishlist_table
                          [headers] => .wishlist_table thead,
                      .wishlist_table tfoot,
                      .yith-wcwl-wishlist-new,
                      .yith-wcwl-wishlist-search-form,
                      .widget_yith-wcwl-lists ul.dropdown li.current a,
                      .widget_yith-wcwl-lists ul.dropdown li a:hover,
                      .selectBox-dropdown-menu.selectBox-options li.selectBox-selected a,
                      .selectBox-dropdown-menu.selectBox-options li.selectBox-hover a
                        )

                      [colors_options] => Array
                        (
                          [add_to_wishlist] => Array
                            (
                              [background] => #333333
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #333333
                            )

                          [add_to_wishlist_hover] => Array
                            (
                              [background] => #4F4F4F
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #4F4F4F
                            )

                          [add_to_cart] => Array
                            (
                              [background] => #333333
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #333333
                            )

                          [add_to_cart_hover] => Array
                            (
                              [background] => #4F4F4F
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #4F4F4F
                            )

                          [button_style_1] => Array
                            (
                              [background] => #333333
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #333333
                            )

                          [button_style_1_hover] => Array
                            (
                              [background] => #4F4F4F
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #4F4F4F
                            )

                          [button_style_2] => Array
                            (
                              [background] => #FFFFFF
                              [color] => #858484
                              [border_color] => #c6c6c6
                            )

                          [button_style_2_hover] => Array
                            (
                              [background] => #4F4F4F
                              [color] => #FFFFFF
                              [border_color] => #4F4F4F
                            )

                          [wishlist_table] => Array
                            (
                              [background] => #FFFFFF
                              [color] => #6d6c6c
                              [border_color] => #FFFFFF
                            )

                          [headers] => Array
                            (
                              [background] => #F4F4F4
                            )

                        )

                      [version] => 2.0.15
                      [db_version] => 2.0.0
                      [_positions:YITH_WCWL_Init:private] => Array
                        (
                          [add-to-cart] => Array
                            (
                              [hook] => woocommerce_single_product_summary
                              [priority] => 31
                            )

                          [thumbnails] => Array
                            (
                              [hook] => woocommerce_product_thumbnails
                              [priority] => 21
                            )

                          [summary] => Array
                            (
                              [hook] => woocommerce_after_single_product_summary
                              [priority] => 11
                            )

                        )

                      [_yith_wcwl_install:YITH_WCWL_Init:private] => YITH_WCWL_Install Object
                        (
                          [_table_items:YITH_WCWL_Install:private] => wp_yith_wcwl
                          [_table_wishlists:YITH_WCWL_Install:private] => wp_yith_wcwl_lists
                        )

                    )

                )

              [1] => remove_from_wishlist
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae0ee0000000004d014d4init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => TGM_Plugin_Activation Object
                (
                  [plugins] => Array
                    (
                    )

                  [sort_order:protected] => Array
                    (
                    )

                  [has_forced_activation:protected] => 
                  [has_forced_deactivation:protected] => 
                  [id] => porto
                  [menu:protected] => install-required-plugins
                  [parent_slug] => themes.php
                  [capability] => edit_theme_options
                  [default_path] => 
                  [has_notices] => 1
                  [dismissable] => 1
                  [dismiss_msg] => 
                  [is_automatic] => 
                  [message] => 
                  [strings] => Array
                    (
                    )

                  [wp_version] => 4.5.2
                  [page_hook] => 
                )

              [1] => init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae1100000000004d014d4animate_shortcode_mapper] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Animation Object
                (
                )

              [1] => animate_shortcode_mapper
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae1110000000004d014d4init_buttons] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Buttons Object
                (
                )

              [1] => init_buttons
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae1160000000004d014d4init_carousel_addon] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Carousel Object
                (
                )

              [1] => init_carousel_addon
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae1170000000004d014d4ult_content_box_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ult_Content_Box Object
                (
                )

              [1] => ult_content_box_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae1140000000004d014d4countdown_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_CountDown Object
                (
                )

              [1] => countdown_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae1150000000004d014d4ultimate_dual_button] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => AIO_Dual_Button Object
                (
                )

              [1] => ultimate_dual_button
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae10a0000000004d014d4ultimate_ultimate_exp_section] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => AIO_ultimate_exp_section Object
                (
                )

              [1] => ultimate_ultimate_exp_section
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae10b0000000004d014d4ultimate_fancytext_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_FancyText Object
                (
                )

              [1] => ultimate_fancytext_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae1080000000004d014d4block_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => AIO_Flip_Box Object
                (
                )

              [1] => block_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6d60000000004d014d4google_maps_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Google_Maps Object
                (
                )

              [1] => google_maps_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6d70000000004d014d4google_trends_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Google_Trends Object
                (
                )

              [1] => google_trends_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6d00000000004d014d4ultimate_headings_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Headings Object
                (
                )

              [1] => ultimate_headings_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6d10000000004d014d4ctaction_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Highlight_Box Object
                (
                )

              [1] => ctaction_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6dc0000000004d014d4add_icon_timeline] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Icon_Timeline Object
                (
                )

              [1] => add_icon_timeline
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6dd0000000004d014d4ultimate_icon_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Icons Object
                (
                )

              [1] => ultimate_icon_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6de0000000004d014d4ultimate_img_separator_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Image_Separator Object
                (
                )

              [1] => ultimate_img_separator_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6df0000000004d014d4banner_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Info_Banner Object
                (
                )

              [1] => banner_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6d80000000004d014d4icon_box_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => AIO_Icons_Box Object
                (
                )

              [1] => icon_box_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6d90000000004d014d4add_info_circle] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Info_Circle Object
                (
                )

              [1] => add_info_circle
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6da0000000004d014d4add_info_list] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => AIO_Info_list Object
                (
                  [connector_animate] => 
                  [connect_color] => 
                  [icon_font] => 
                  [border_col] => 
                  [icon_style] => 
                )

              [1] => add_info_list
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6db0000000004d014d4ultimate_it_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Info_Table Object
                (
                )

              [1] => ultimate_it_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6a40000000004d014d4banner_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Interactive_Banner Object
                (
                )

              [1] => banner_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6a50000000004d014d4banner_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => AIO_Interactive_Banners Object
                (
                )

              [1] => banner_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6a60000000004d014d4just_icon_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => AIO_Just_Icon Object
                (
                )

              [1] => just_icon_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6a70000000004d014d4list_icon_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_List_Icon Object
                (
                )

              [1] => list_icon_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6a00000000004d014d4ultimate_modal_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Modals Object
                (
                )

              [1] => ultimate_modal_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6a20000000004d014d4ultimate_pricing_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Pricing_Table Object
                (
                )

              [1] => ultimate_pricing_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6a30000000004d014d4ultimate_spacer_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Spacer Object
                (
                )

              [1] => ultimate_spacer_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6ac0000000004d014d4counter_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => AIO_Stats_Counter Object
                (
                )

              [1] => counter_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6ad0000000004d014d4sticky_shortcode_mapper] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Sticky_Section Object
                (
                )

              [1] => sticky_shortcode_mapper
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6ae0000000004d014d4swatch_book_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Swatch_Book Object
                (
                  [swatch_trans_bg_img] => 
                  [swatch_width] => 
                  [swatch_height] => 
                )

              [1] => swatch_book_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6af0000000004d014d4ult_tab_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => ULT_TAB_ELEMENT Object
                (
                )

              [1] => ult_tab_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6a80000000004d014d4init_team] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Team Object
                (
                )

              [1] => init_team
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6a90000000004d014d4ultimate_video_banner_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Ultimate_Video_Banner Object
                (
                )

              [1] => ultimate_video_banner_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6aa0000000004d014d4ult_ihover_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => ULT_iHover Object
                (
                )

              [1] => ult_ihover_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6ab0000000004d014d4ultimate_createlink] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => AIO_creative_link Object
                (
                )

              [1] => ultimate_createlink
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [Redux::createRedux] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => Redux
              [1] => createRedux
            )

          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [11] => Array
    (
      [jetpack_bbpress_compat] => Array
        (
          [function] => jetpack_bbpress_compat
          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [20] => Array
    (
      [0000000049caea710000000004d014d4apply_filters] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WYSIJA_help_forms Object
                (
                  [eachValues] => Array
                    (
                      [one_min] => every minute
                      [two_min] => every 2 minutes
                      [five_min] => every 5 minutes
                      [ten_min] => every 10 minutes
                      [fifteen_min] => every 15 minutes
                      [thirty_min] => every 30 minutes
                      [hourly] => every hour
                      [two_hours] => every 2 hours
                    )

                  [eachValuesSec] => Array
                    (
                      [one_min] => 60
                      [two_min] => 120
                      [five_min] => 300
                      [ten_min] => 600
                      [fifteen_min] => 900
                      [thirty_min] => 1800
                      [hourly] => 3600
                      [two_hours] => 7200
                      [twicedaily] => 43200
                      [daily] => 86400
                    )

                )

              [1] => apply_filters
            )

          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [96] => Array
    (
      [0000000049caea760000000004d014d4add_translated_default] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WYSIJA_model_config Object
                (
                  [name_option] => wysija
                  [cboxes] => Array
                    (
                      [0] => emails_notified_when_sub
                      [1] => emails_notified_when_unsub
                      [2] => emails_notified_when_bounce
                      [3] => emails_notified_when_dailysummary
                      [4] => bounce_process_auto
                      [5] => ms_bounce_process_auto
                      [6] => sharedata
                      [7] => manage_subscriptions
                      [8] => viewinbrowser
                      [9] => dkim_active
                      [10] => cron_manual
                      [11] => commentform
                      [12] => smtp_rest
                      [13] => ms_smtp_rest
                      [14] => registerform
                      [15] => ms_allow_admin_sending_method
                      [16] => ms_allow_admin_toggle_signup_confirmation
                      [17] => debug_log_cron
                      [18] => debug_log_post_notif
                      [19] => debug_log_query_errors
                      [20] => debug_log_queue_process
                      [21] => debug_log_manual
                    )

                  [defaults] => Array
                    (
                      [limit_listing] => 10
                      [role_campaign] => switch_themes
                      [role_subscribers] => switch_themes
                      [emails_notified_when_unsub] => 1
                      [sending_method] => site
                      [sending_emails_number] => 70
                      [sending_emails_site_method] => phpmail
                      [smtp_port] => 
                      [smtp_auth] => 1
                      [bounce_port] => 
                      [confirm_dbleoptin] => 1
                      [bounce_selfsigned] => 0
                      [bounce_email_notexists] => unsub
                      [bouncing_emails_each] => daily
                      [bounce_inbox_full] => not
                      [pluginsImportedEgg] => 
                      [advanced_charset] => UTF-8
                      [sendmail_path] => /usr/sbin/sendmail
                      [sending_emails_each] => hourly
                      [bounce_max] => 8
                      [debug_new] => 
                      [analytics] => 0
                      [send_analytics_now] => 0
                      [industry] => other
                      [manage_subscriptions] => 
                      [editor_fullarticle] => 
                      [allow_no_js] => 1
                      [urlstats_base64] => 1
                      [viewinbrowser] => 1
                      [commentform] => 
                      [registerform] => 
                      [ms_sending_config] => one-each
                      [ms_sending_method] => site
                      [ms_sending_emails_site_method] => phpmail
                      [ms_sending_emails_each] => hourly
                      [ms_sending_emails_number] => 100
                      [ms_allow_admin_sending_method] => 
                      [ms_allow_admin_toggle_signup_confirmation] => 
                      [ms_bouncing_emails_each] => daily
                      [cron_page_hit_trigger] => 1
                      [beta_mode] => 
                      [cron_manual] => 1
                      [email_cyrillic] => 
                      [allow_wpmail] => 
                      [confirm_email_title] => Confirm your subscription to easybike
                      [confirm_email_body] => Hello!

Hurray! You've subscribed to our site.
We need you to activate your subscription to the list(s): [lists_to_confirm] by clicking the link below: 

[activation_link]Click here to confirm your subscription.[/activation_link]

Thank you,

 The team!

                      [subscribed_title] => You've subscribed to: %1$s
                      [subscribed_subtitle] => Yup, we've added you to our list. You'll hear from us shortly.
                      [unsubscribed_title] => You've unsubscribed!
                      [unsubscribed_subtitle] => Great, you'll never hear from us again!
                      [unsubscribe_linkname] => Unsubscribe
                      [manage_subscriptions_linkname] => Edit your subscription
                      [viewinbrowser_linkname] => Display problems? [link]View this newsletter in your browser.[/link]
                      [commentform_linkname] => Yes, add me to your mailing list.
                      [registerform_linkname] => Yes, add me to your mailing list.
                    )

                  [capabilities] => Array
                    (
                      [newsletters] => Array
                        (
                          [label] => Who can create newsletters?
                        )

                      [subscribers] => Array
                        (
                          [label] => Who can manage subscribers?
                        )

                      [config] => Array
                        (
                          [label] => Who can change MailPoet's settings?
                        )

                      [theme_tab] => Array
                        (
                          [label] => Who can see the themes tab in the visual editor?
                        )

                      [style_tab] => Array
                        (
                          [label] => Who can see the styles tab in the visual editor?
                        )

                    )

                  [values] => Array
                    (
                      [from_name] => easybike.supp
                      [replyto_name] => niralp19
                      [emails_notified] => easybike.supp@gmail.com
                      [from_email] => easybike.supp@gmail.com
                      [replyto_email] => info@205.134.224.148
                      [default_list_id] => 1
                      [total_subscribers] => 2
                      [importwp_list_id] => 2
                      [confirm_email_link] => 10
                      [uploadfolder] => /home/easybi7/public_html/easybike/wp-content/uploads/wysija/
                      [uploadurl] => http://205.134.224.148/~easybi7/easybike/wp-content/uploads/wysija/
                      [confirm_email_id] => 2
                      [installed] => 1
                      [manage_subscriptions] => 1
                      [installed_time] => 1459514553
                      [wysija_db_version] => 2.7.1
                      [dkim_domain] => 205.134.224.148
                      [wysija_whats_new] => 2.7.1
                      [emails_notified_when_sub] => 
                      [emails_notified_when_bounce] => 
                      [emails_notified_when_dailysummary] => 
                      [bounce_process_auto] => 
                      [ms_bounce_process_auto] => 
                      [sharedata] => 
                      [dkim_active] => 
                      [commentform] => 1
                      [smtp_rest] => 
                      [ms_smtp_rest] => 
                      [debug_log_cron] => 
                      [debug_log_post_notif] => 
                      [debug_log_query_errors] => 
                      [debug_log_queue_process] => 
                      [debug_log_manual] => 
                      [company_address] => רחוב גולן 62 , נירית 
                      [unsubscribe_page] => 10
                      [confirmation_page] => 10
                      [smtp_host] => 
                      [smtp_login] => 
                      [smtp_password] => 
                      [smtp_port] => 25
                      [smtp_secure] => 0
                      [test_mails] => nira1955@gmail.com
                      [bounce_email] => 
                      [manage_subscriptions_lists] => Array
                        (
                          [0] => 1
                        )

                      [subscriptions_page] => 10
                      [html_source] => 0
                      [industry] => אחר
                      [archive_linkname] => [wysija_archive]
                      [subscribers_count_linkname] => [wysija_subscribers_count]
                      [archive_lists] => Array
                        (
                          [1] => 
                        )

                      [rolescap---administrator---newsletters] => 
                      [rolescap---editor---newsletters] => 
                      [rolescap---author---newsletters] => 
                      [rolescap---contributor---newsletters] => 
                      [rolescap---subscriber---newsletters] => 
                      [rolescap---customer---newsletters] => 
                      [rolescap---shop_manager---newsletters] => 
                      [rolescap---administrator---subscribers] => 
                      [rolescap---editor---subscribers] => 
                      [rolescap---author---subscribers] => 
                      [rolescap---contributor---subscribers] => 
                      [rolescap---subscriber---subscribers] => 
                      [rolescap---customer---subscribers] => 
                      [rolescap---shop_manager---subscribers] => 
                      [rolescap---administrator---config] => 
                      [rolescap---editor---config] => 
                      [rolescap---author---config] => 
                      [rolescap---contributor---config] => 
                      [rolescap---subscriber---config] => 
                      [rolescap---customer---config] => 
                      [rolescap---shop_manager---config] => 
                      [rolescap---administrator---theme_tab] => 
                      [rolescap---editor---theme_tab] => 
                      [rolescap---author---theme_tab] => 
                      [rolescap---contributor---theme_tab] => 
                      [rolescap---subscriber---theme_tab] => 
                      [rolescap---customer---theme_tab] => 
                      [rolescap---shop_manager---theme_tab] => 
                      [rolescap---administrator---style_tab] => 
                      [rolescap---editor---style_tab] => 
                      [rolescap---author---style_tab] => 
                      [rolescap---contributor---style_tab] => 
                      [rolescap---subscriber---style_tab] => 
                      [rolescap---customer---style_tab] => 
                      [rolescap---shop_manager---style_tab] => 
                    )

                )

              [1] => add_translated_default
            )

          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [99] => Array
    (
      [check_theme_switched] => Array
        (
          [function] => check_theme_switched
          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae9370000000004d014d4woocommerce_layered_nav_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => YITH_WCAN_Frontend Object
                (
                  [version] => 2.9.2
                )

              [1] => woocommerce_layered_nav_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [0000000049cae6d20000000004d014d4ult_hotspot_init] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => ULT_HotSpot Object
                (
                )

              [1] => ult_hotspot_init
            )

          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [999] => Array
    (
      [bsf_core_load] => Array
        (
          [function] => bsf_core_load
          [accepted_args] => 1
        )

    )

)

wpgform-debug.php::56::$wp_filter['template_redirect']

Array
(
  [11] => Array
    (
      [rest_output_link_header] => Array
        (
          [function] => rest_output_link_header
          [accepted_args] => 0
        )

      [wp_shortlink_header] => Array
        (
          [function] => wp_shortlink_header
          [accepted_args] => 0
        )

    )

  [10] => Array
    (
      [wp_old_slug_redirect] => Array
        (
          [function] => wp_old_slug_redirect
          [accepted_args] => 1
        )

      [redirect_canonical] => Array
        (
          [function] => redirect_canonical
          [accepted_args] => 1
        )

      [wc_disable_author_archives_for_customers] => Array
        (
          [function] => wc_disable_author_archives_for_customers
          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_Form_Handler::save_address] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Form_Handler
              [1] => save_address
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_Form_Handler::save_account_details] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Form_Handler
              [1] => save_account_details
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_Cache_Helper::geolocation_ajax_redirect] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_Cache_Helper
              [1] => geolocation_ajax_redirect
            )

          [accepted_args] => 1
        )

      [wc_template_redirect] => Array
        (
          [function] => wc_template_redirect
          [accepted_args] => 1
        )

      [wc_send_frame_options_header] => Array
        (
          [function] => wc_send_frame_options_header
          [accepted_args] => 1
        )

      [wc_prevent_endpoint_indexing] => Array
        (
          [function] => wc_prevent_endpoint_indexing
          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [1000] => Array
    (
      [wp_redirect_admin_locations] => Array
        (
          [function] => wp_redirect_admin_locations
          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [0] => Array
    (
      [_wp_admin_bar_init] => Array
        (
          [function] => _wp_admin_bar_init
          [accepted_args] => 1
        )

      [WC_AJAX::do_wc_ajax] => Array
        (
          [function] => Array
            (
              [0] => WC_AJAX
              [1] => do_wc_ajax
            )

          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [1] => Array
    (
      [formcraft3_redirect_to_form_page] => Array
        (
          [function] => formcraft3_redirect_to_form_page
          [accepted_args] => 1
        )

    )

  [20] => Array
    (
      [wc_track_product_view] => Array
        (
          [function] => wc_track_product_view
          [accepted_args] => 1
        )

      [wpcf7_cleanup_upload_files] => Array
        (
          [function] => wpcf7_cleanup_upload_files
          [accepted_args] => 1
        )

      [wpcf7_cleanup_captcha_files] => Array
        (
          [function] => wpcf7_cleanup_captcha_files
          [accepted_args] => 1
        )

    )

)

wpgform-core.php::1715::ProcessGoogleForm

Array
(
)