(החומר נלקח מאתר המעבדה המוסמכת)

הנחיות אופניים וקורקינט

עיקרי התקנות לאופניים (מתוך תקנות התעבורה, התשכ"א – 1961) :

 1. התקנות קובעות, כי ניתן לרכוב על אופניים חשמליים רק מגיל 16, למי שעבר מבחן תיאוריה או בחינה ייעודית לרכיבה וקיבל אישור הכשרה לרכיבה.
 2. חובה לחבוש קסדה עם מחזיר אור בכל גיל ובכל דרך.
 3. הרכיבה מותרת על שבילי אופניים. באין שבילי אופניים ניתן לרכוב על הכביש בזהירות ובהתאם לחוקי התנועה. בכל מקרה אסור לרכוב על מדרכה.
 4. התקנות קובעות כי באופניים החשמליים יותקנו אביזרי בטיחות הכוללים צופר או פעמון, פנס קדמי בעל תאורה לבנה, פנס אחורי בעל תאורה אדומה, מחזיר אור מאחור ומחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים.
 5. אסור להרכיב אדם נוסף על אופניים חשמליים, למעט ילד עד גיל 8 במושב בטיחותי.
 6. לתקנה המלאה לחץ כאן

עיקרי התקנות לקורקינט חשמלי (גלגינוע) (מתוך תקנות התעבורה, התשכ"א – 1961):

 1. התקנות קובעות, כי ניתן יהיה לרכוב על קורקינט חשמלי רק מגיל 16, למי שעבר מבחן תיאוריה או בחינה ייעודית לרכיבה וקיבל אישור הכשרה לרכיבה.
 2. חובה לחבוש קסדה עם מחזיר אור בכל גיל ובכל דרך.
 3. הרכיבה מותרת על שבילי אופניים. באין שבילי אופניים ניתן לרכוב על הכביש בזהירות ובהתאם לחוקי התנועה. בכל מקרה אסור לרכוב על מדרכה.
 4. אין להרכיב אדם נוסף על קורקינט חשמלי.
 5. לתקנה המלאה לחץ כאן

הנחיות חנייה לאופניים וקורקינט ברחבי הקמפוס:

 1. חובה לנסוע על פי חוקי התנועה ושלטי האזהרה.
 2. אין לנסוע נגד כיוון התנועה.
 3. החנייה מותרת רק במקומות המוגדרים לחניית האופניים והאופנועים.
 4. אסור להכניס אופניים / קורקינט לתוך הבניינים.
 5. חריגה מההנחיות האמורות לעיל עלולה לגרור לברירת קנס/ סינדול האופניים/ קורקינט/דין משמעתי.
 6. אין להטעין סוללות למכשירים אלה במעבדות. בנוסף יש להטעין בחדרי מגורים בהשגחה בלבד.

שימו לב ! סוללות ליתיום מהוות סכנה בעת הטענה ועלולות להתלקח מאליהן.