[fontawesome icon="fa-graduation-cap" circle="yes" size="large" iconcolor="#FFF" circlecolor="" circlebordercolor="" flip="" rotate="" spin="no" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.4" alignment="left" class="" id=""]

הגישה שלנו בטיפול בכל נושא היא הבנה לעומק, חקירה, השוואה, בדיקה בפועל, בדיקות חוזרות . החלטות .
בכל נושא אנחנו משקיעים מאמצי לימוד רבים . והלמידה ממשיכה מבסיס ידע הנדסי איתן.
כאשר יש הבנה אמיתית אפשר לבצע שיפור. מכוון שתהליך הלימוד איננו מפסיק גם תהליך השיפור איננו מפסיק.
זהו עולם תחרותי מאוד ומורכב. אנו מאמינים ביתרון הידע , ולכן אנחנו כל הזמן לומדים ,חוקרים,בודקים ,מנתחים.

כאשר יצרנו את המוצר הראשון ב 2009 קורקינט חשמלי גל, היתמחנו בעיקר במשקל המוצר מכוון שהתקן הגביל אותנו ל 12 ק"ג בלבד. נאבקנו על כל גרם. כל רכיב ורכיב שקלנו עם משקל דיגיטלי. משקלו של גל היה 11.95 ק"ג.
הידע בנושא המשקל יושם בהמשך בשאר המוצרים. אנו מאמינים שמשקל נמוך מהווה יתרון ברור ללקוח.

מערכת החשמל באיזיבייק : יש מנוע , קונטרולר וסוללה.   אלו לא סתם מרכיבים . חייב להיות סינכרון מלא בין שלושתם כדי שהמערכת תיהיה יעילה ללא הפסדי אנרגיה.
הבקר שלנו מותאם במדוייק למנוע שלנו .  אם יורכב בקר אחר באופני איזיבייק , יש סיכוי שהוא יעבוד אולם יתכנו בעיות כגון מנוע מרעיש , חסר נצילות , גימגום ועוד.
הבקר של איזיבייק מאפשר פונקציוליות יחודית , פרי הההבנות שלנו בתחום.   למשל אנחנו חושבים שמנוע שמופעל מייד עם הפידול זה מאוד מסוכן לרוכב ולסביבה לכן באיזיביק המנוע יחל רק לאחר שהושגה מהירות של 8 קמ"ש .
זה שונה  מכל שאר המוצרים , אפילו מוזר שאף אחד לא נתן את דעתו לנושא  בטיחות הרוכב באספקט הזה .  בשבילו התקינה זה המינימום לא המקסימום.

 

מתח מינימלי לעבודה בבקר ובסוללה

 

סוללת הליתיום לא אוהבת להיות ריקה , זה פוגע בה כאשר המתח יורד מעבר לסף מוגדר מסויים.  לכן בסוללה יש בקר (BMS) שאחד מתפקידיו לנתק את הסוללה כאשר המתח הגיע לסף מסויים (באיזיבייק 29 וולט ) .
גם בבקר המרכזי חייב להיות מנגנון ניתוק כאשר המתח הגיע לסף מסויים .   אפילו כדאי שמתח הניתוק בבקר המרכזי יהיה מעל המתח המוגדר בסוללה , למשל 30 וולט. כך מונעים מצב של גימגום אפשרי בסוף הרכיבה.

יש יצרני סוללות שקובעים סף ניתוק נמוך מדי , למשל 26 וולט  במקום 29 .  זה גורם להאריך את טווח הנסיעה על חשבון חיי הסוללה . זוהי אשלייה מאוד מסוכנת . ממש לא כדאי.