הזמנה מוקדמת לקורקינט חשמלי  G4
היסתימה ב 15 לאוקטובר 2019

 
צפי הגעה לישראל DEC-2019