הפעלת הקורקינט :

הדלקה : דרך השלט.  לחיצה פעמיים על כפתור עם סימן הברק  (דגם G3.1 ודגם G4   סוללה 48V)
כיבוי : לחיצה פעם אחת על הכפתור בשלט עם סימן מנעול פתוח.
הפעלת אזעקה : לחיצה על הכפתור בשלט עם סימן מנעול סגור .

כמובן  שהמפסק הראשי צריך להיות במצב ON  ( סימן 1 לחוץ )
העברת המפסק הראשי למצב OFF מנתק לחלוטין את הסוללה . אם הקורקינט לא בשימוש יותר מכמה ימים יש להעביר למצב זה ולמנוע פריקת סוללה גם שהקורקינט כבוי .

למד את הצג : בלחיצה ממושכת על כפתור עליון תאורה נדלקת. לכיבוי לחץ שוב ארוכות.
לחיצה קצה על כפתור עליון מעלה הילוך , לחיצה על תחתון להורדת מהירות .
בלחיצה על הכפתור האמצעי יוצגו : סה"כ מרחק מצטבר, לחיצה נוספת להצגת  מרחק הנסיעה הנוכחית ולחיצה נוספת להצגת מתח  הסוללה בספרות .

ב G4 יש 5 מהירויות .