הכידון ב G4 ניתן לכיפול באותה שיטה של כיפול מוטות הכידון. זוהי שיטה שפותחה עי איזיבייק.
פתרון קל משקל ללא חופשים .

רוחב הכידון :
ככל שהכידון רחב יותר כך קל יותר לשלוט בהיגוי.  על מנת להגיע למוצר קופקטי ככל שניתן ברוב הקורקינטים מותקן כידון מאוד צר שמקשה מאוד על השליטה בהיגוי.
ב G4  היתפשרנו על הקופקטיות לטובת שליטה על ההיגויי מכוון  שהבטיחות וההנאה הם מקום ראשון אצלנו ולא הקומפקטיות . רוחב הכידון ב G4 הוא 580 מ"מ.