תאורה קידמית ואחורית מופעלת ע"י לחיצה ממושכת על הכפתור העליון בצג.
התאורה הקידמית כוללת גם צופר מובנה בתוך הפנס.  הצופר מופעל ע"י מתג שקיים בצד שמאל על הכידון.

התאורה האחורית כוללת שתי נורות לד משני צידי הכנף האחורית . לצורך הגברת הנראות התאורה מהבהבת.  (ניתן לביטול)
תאורה אחורית 12 וולט , תאורה קידמית 48 וולט.