טיסני חולון  -רח' ירושלים 63, אזור
(מועצה אזורית ליד העיר חולון)
טלפון : 03-6521878   פקס : 03-6521789
אימייל :

ימים – א, ב, ד, ה :
10:00 – 13:00
16:00 – 19:30

ימים – ג, ו :
10:00 – 14:30
אחה"צ סגור.