בדף זה תתבקשו למלא את הפרטים שלכם ושל המוצר שרכשתם.

הוא נועד כדי שתצטרפו למאגר לקוחותינו
ותוכלו לקבל את השירות הכי אישי ומקצועי שיש.

באחריותך למלא את פרטי הרכישה בעמוד זה. בסיום הרישום ישלח אליך מייל אישור.
מילוי הטופס עם פרטים מדוייקים הינו תהליך חובה על מנת שהאחריות תיהיה בתוקף.

מוזמנים לכל שאלה בכפתור הווטאפ מימין למטה.

בסיום נשלח לך מייל עם כל הפרטים

* שדה חובה

פרטי הלקוח
שם מלא
phone number
לא חובה לציין
לא חובה
select the product
(4 ספרות אחרונות)

(לציין 4 ספרות אחרונות)

(4 ספרות אחרונות)

(לציין 4 ספרות אחרונות )

VOLT

באמפר

אין לבחור תאריך עתידי !
צלם מהטלפון את החשבונית

Maximum size 4MB

לחץ על הקישור : הוראות שימוש ותחזוקה

דוגמא למיקום מספר שילדה – "0273"

דוגמא למיקום מספר סוללה – במדבקה מצד ימין למטה "1035"

כתב אחריות ושרות

הורדת כתב אחריות , מדריך למשתמש כאן :
/warranty-and-user-guide-2/

 

תחום האחריות

איזיבייק מציעה אחריות מוגבלת לתקופה של 24 חודשים למוצר ואחריות של 12 חודשים לסוללה החל מיום הרכישה. האחריות מותנת ברישום באתר איזיבייק עד שבוע לאחר הרכישה. כל מוצרי איזיבייק פותחו ויוצרו על מנת לשרת את הלקוח נאמנה ועל פי המטרות להן מיועד הכלי. אין לבצע שימוש במוצר למטרות שהכלי לא יועד להן כגון : תחרויות, קפיצות, מעבר מכשולים, נסיעה בשטח שאינו סלול וכו'. אין לעשות שימוש ברכיבים שלא סופקו ע"י איזיבייק .

אחריות לסוללה: בתום שנה ראשונה לפחות 70% מהקיבולת הראשונית וזאת בתנאי שבוצע שימוש במוצר לפי ההנחיות ולא קיימת פגיעה פיסית.

האחריות מוגבלת לרוכש הראשון המקורי בלבד. במקרה של העברת בעלות יש לדווח לאיזיבייק. 

מימוש אחריות ושירות

במקרה של תקלה במוצר יש לפעול כלדקמן: הלקוח יצור קשר ראשוני טלפוני עם איזיבייק. הלקוח יתאר את התקלה בצורה מפורטת. הלקוח יקבל הנחייה מאיזיבייק להמשך הטיפול.  בכל מקרה יבדק האם המוצר רשום באיזיבייק (הלקוח מבצע רישום באתר) במקרים פשוטים יפנה לחנות ויקבל עזרה ראשונה. הלקוח יעביר את המוצר למעבדת איזיבייק לצורך הטיפול ויטול אותו בסיום הטיפול. במקרים מסוימים לפי שיקול דעתה של איזיבייק הטיפול יהיה בבית הלקוח.

תחום האחריות

מוסכם כי אחריותה של איזיבייק והתחייבותה מוגבלת בכל מקרה לתיקון ו/או החלפת הכלי על פי המפורט בכתב אחריות זה. בשום מקרה, לא תהא החברה חייבת בפיצוי על נזקים לגוף, נזקים לרכוש, הפסדים, מניעת רווחים, מניעת שימוש או כל נזק אחר שיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במוצר, או מאי שימוש  מכל סיבה.

המקרים בהם לא חלה אחריות

פגיעה חיצונית שנגרמה ממכה מכאנית, חום בלתי סביר, שריפה, מגע עם חומרים כימיים, סביבה עם רמת לחות מאוד גבוהה ומלחית, תאונה, נפילה, חבלה במתכוון או שלא, הזנחה או תחזוקה לא נכונה שלא לפי ההוראות, שינוי כל שהוא בכלי שלא אושר בכתב ע"י איזיבייק. שימוש בלתי חוקי. שימוש בתחרות, מרוץ וכו'. פגיעה כל שהיא בצבע, שריטות וכדומה לא כלולה באחריות. האחריות לא כוללת שחיקה או בלאי טבעי של צמיגים ורפידות בלמים. נורות לא כלולות באחריות.

תנאים לתביעה דרישת בסיס למימוש אחריות מותנית בכך שלא בוצעו שינויים בכלי, לא בוצע תיקון או שינוי ע”י גורם שלא הוסמך בכתב ע”י איזיבייק. לא חוברו אליו אביזרים שלא באישור בכתב, ולא נעשה שימוש בחלקים לא מקוריים של היצרן. בוצע שימוש רגיל וסביר בכלי ועל פי מטרות השימוש של היצרן ועל פי הנחיות השימוש של היצרן. משקל הרוכב כולל משא נוסף (שרשרת נעילה, סל ועוד) אינו עולה על 110 ק"ג.

הצגת חשבונית מקורית או הוכחה של רכישה על ידי הבעלים המקוריים כולל כתב אחריות. (עם מספר סידורי תואם). הצגת רישום פרטי האחריות (טבלאה למטה ) במידה והתנאים הללו קיימים יוחלפו החלקים הנדרשים יתוקנו או יוחלפו ללא עלות ע"י הנציג המוסמך של היצרן. מרכיב עלות העבודה לא כלול באחריות. חלקים אפשריים להחלפה הם כאלו שתוקנו או מקוריים חדשים. ההחלטה האם לבצע תיקון או החלפה הינה לפי שיקול דעתה של איזיבייק בלבד. חלקים שהוחלפו (פגומים) יוחזרו לנציג היצרן.

הקונה : אני מצהיר בזאת שקראתי את תנאי האחריות טרום הרכישה, הבנתי ואני מסכים לכל התנאים.